ZWROTY

Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Ponadto płyty CD, płyty DVD, płyty LP muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu - prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje  Klientowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827), w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Zwracany towar należy odesłać nie później niż w terminie 14 dni razem z dowodem zakupu tego towaru.
Środki pieniężne zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
Koszt odesłania towaru ponosi Klient. Sklep najlepszamuzyka.pl nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

Poniżej podajemy przykładowy wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który prosimy wypełnić i odesłać e-mailem lub w wersji papierowej wraz z przesyłką.

[dane sprzedającego] 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów: [nazwy kupionych przedmiotów]. 


Data zawarcia umowy: [data]
Data odbioru przedmiotów: [data]
Nr zamówienia: [nr zamówienia w sklepie]
Nr rachunku bankowego:[nr konta kupującego, na który ma wpłynąć zwrot należności]
Data: [data odstąpienia od umowy] 
Podpis: [tylko, jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

REKLAMACJE

Jeżeli po otrzymaniu przesyłki Klient odkryje w dowolnym z przesłanych artykułów wady fizyczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową pod adres: Firma Handlowa "Pod Nazwą", ul. Zagórska 159, 42-600 Tarnowskie Góry. Sklep najlepszamuzyka.pl nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwróci po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. W przypadku płyt winylowych: prosimy o kontakt, aby otrzymać wygenerowaną etykietę nadawczą Paczki w RUCHU - wówczas przesyłka będzie już przez nas opłacona. Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć dowód zakupu z możliwie dokładnym opisem przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji towar wadliwy zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu wraz z opłatą za przesyłkę lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Poniżej podajemy przykładowy wzór formularza reklamacji, który prosimy wypełnić i odesłać e-mailem lub w wersji papierowej wraz z przesyłką (to powinno ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji).

[dane sprzedającego] 


REKLAMACJA

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym zgłaszam reklamację następującego produktu: [nazwa kupionego przedmiotu]. 

Załączam opis reklamacji:

...............................................................................................................

..............................................................................................................


Data zakupu: [data zakupu przedmiotu], 
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] 
Nr zamówienia: [nr zamówienia w sklepie]
Nr rachunku bankowego:[nr konta kupującego, na który ma wpłynąć zwrot należności]
Data: [data zgłoszenia reklamacji] 
Podpis: [tylko, jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]